0511-462980
Corona

Corona

In maart 2020 gingen de scholen voor de eerste maal dicht vanwege. We hadden ons hier, hoe vreemd het ook klinkt, op voorbereid. Al enkele dagen voor de sluiting hebben we in de groepen 4 t/m 8 met kinderen 'Google Meet webinars' georganiseerd. Zo konden onze leerlingen eigenlijk al heel snel na de sluiting van school thuis via 'webinars' hun dagelijkse instructies krijgen. Alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kregen hun chromebook mee naar huis. En via Snappet en Klasseplan konden ze de instructies verwerken (klik hier voor uitleg). Leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden kregen in een apart 'webinar' extra instructie. De leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 hebben werk mee naar huis gekregen en konden via de computers van hun ouders inloggen. Voor leerlingen die helemaal niets hadden hebben we extra chromebooks geregeld.

Toen de scholen weer opengingen hebben we bijna elke week geoefend. Onze verwachting was dat de scholen nog wel een keer dicht zouden gaan. Daar hoopten we natuurlijk niet op. In december 2020 sloten de scholen inderdaad, helaas, weer opnieuw. De reactie van onze leerlingen was onvoorstelbaar: 'Niets aan de hand hoor, dan zitten we morgen weer gewoon in de webinar.'

De reacties van leerlingen en ouders waren en zijn ontzettend positief. Op deze manier kon er eigenlijk gewoon doorgewerkt worden. En erg belangrijk: leerlingen hadden nu een dagelijks ritme en programma. Ze hoefden niet thuis niets te doen. Ook erg prettig natuurlijk voor ouders die thuis ook hun werk moesten doen.

Na de heropening van het basisonderwijs in februari 2021 zitten met grote regelmaat leerlingen of hele groepen thuis. Ook dan krijgen zij via de webinars hun onderwijs.

Of dit alles positieve of negatieve effecten heeft op de resultaten van leerlingen zal de komende tijd moeten blijken.

Met enige trots durven we echter wel te stellen dat 't Partoer weliswaar fysiek dicht is geweest, maar qua onderwijs altijd open is gebleven

Corona

Nieuwsbrieven

Hier vindt u de nieuwsbrieven aangaande Corona

Lees verder
Corona

Groep 1-4

Blijven leren groep 1-4

Lees verder
Corona

Groep 5-8

Blijven leren groep 5-8

Lees verder
Zelftest
Lees verder
Aanmelding noodopvang
Lees verder