Enquêtes Sociale Veiligheid en Welbevinden maart/april 2018

Elke school in Nederland dient elk jaar een Leerlingenenquête Sociale Veiligheid en Welbevinden af te nemen en deze te publiceren. OBS ’t Partoer neemt deze enquête niet af omdat het moet, maar omdat we het willen. We willen zowel de veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen goed in de gaten houden. Dat doen we naast deze landelijke enquête ook via kindgesprekken, onze methode KiVa en de monitoring die daar bij hoort. De leerlingenenquête worden in de klas en door de Leerlingenraad besproken. De aanbevelingen die zij geven worden opgenomen in de enquête en overgenomen, binnen de mogelijkheden van de school uiteraard. In het jaar 2018 heeft de Leerlingenraad geen aanbevelingen gedaan.

De Ouderenquête dient eens in de 2 jaar te worden afgenomen. Ook dit is verplicht maar doen we vooral omdat het willen. De uitslag wordt besproken in de Medezeggenschapsraad. Ook hiervoor geldt dat de aanbevelingen die zij geven worden opgenomen in de enquête en overgenomen, binnen de mogelijkheden van de school uiteraard.