0511-462980
Bewegen

Bewegen

Bewegen

De groepen 1 t/6 hebben elk schooljaar enkele lessen zwemmen. Dit is geen diplomazwemmen, wel blijven kinderen vertrouwd met water op een speelse manier. Dit heet Swim2Play, en in speciaal ontwikkeld voor basisscholen. De veiligheid van kinderen staat uiteraard voorop. Daartoe is een uitgebreid protocol gemaakt door o.a. de gemeente, scholen en zwembad. Hierin worden de taken en de controle goed verdeeld. Alle medewerkers van 't Partoer hebben dit ondertekend. Ook de hulpkrachten, in de regel ouders, kennen dit. In het kort: primair ligt de verantwoordelijk bij het zwembadbezoek bij het zwembad, maar uiteraard draagt iedereen zijn steentje bij. Voor meer informatie kun het protocol lezen.
Sinds kort geeft onze vakdocent Beweging, Christiaan van der Laan, elke week speciaal een beweegles bij de groepen instroom, 1 en 2. Bewegen is voor de jongste leerlingen zeer belangrijk. Door bewegen worden de hersenen gestimuleerd zich verder te ontwikkelen en te groeien. Hier profiteren de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van elk kind van. Vakdocenten bewegen worden meestal ingezet voor de groepen 3 t/m 8 omdat leerkrachten daar niet altijd een gym-bevoegdheid hebben. Christiaan geeft ook elke groep 1x in de week les. Maar hij is toch speciaal aangetrokken om de jongste leerlingen te begeleiden bij hun beweeg-ontwikkeling. De lessen die hij geeft worden in de dagen daarna herhaald door de leerkrachten.