0511-462980
Enquête Sociale veiligheid en welbevinden

Enquête Sociale veiligheid en welbevinden

Enquêtes Sociale Veiligheid en Welbevinden

Elke school in Nederland dient elk jaar een Leerlingenenquête Sociale Veiligheid en Welbevinden af te nemen. De uitslag moet openbaar zijn. OBS ’t Partoer neemt deze enquête niet af omdat het moet, maar omdat we het willen. We willen zowel de veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen goed in de gaten houden. Dat doen we naast deze landelijke enquête ook via kindgesprekken. We gebruiken de methode KiVa en de monitoring die daar bij hoort. De leerlingenenquête worden in de klas en door de Leerlingenraad besproken. De aanbevelingen die zij geven worden opgenomen in de enquête en overgenomen, binnen de mogelijkheden van de school uiteraard.

De Ouderenquête dient eens in de 2 jaar te worden afgenomen. Ook dit is verplicht maar doen we vooral omdat we het willen. De uitslag wordt besproken in de Medezeggenschapsraad. Ook hiervoor geldt dat de aanbevelingen die zij geven worden opgenomen in de enquête en overgenomen, binnen de mogelijkheden van de school uiteraard.

Enquête Sociale veiligheid en welbevinden

KiVa algemeen

Lees verder
Enquête Sociale veiligheid en welbevinden

KiVa voor ouders

Lees verder
Enquête Sociale veiligheid en welbevinden

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque ipsam nihil, adipisci rem minus? Voluptatem distinctio laborum porro aspernatur.

Lees verder