0511-462980
Onze school

Onze school

Onze school

Onze school
't Partoer is een naam, die afkomstig is uit de kaatssport. Een partoer bestaat uit drie kaatsers, ieder met eigen kwaliteiten. Wil men als partoer de beste resultaten behalen, dan komt het onder meer aan op:
• een goede onderlinge samenwerking;
• elkaar steunen waar dat nodig is;
• elkaar enthousiast maken en houden. Het bovenstaande kan men ook zien met betrekking tot de school, 't Partoer is namelijk tot stand gekomen door een fusie van drie Burgumer basisscholen (De Stins, De Tille en De Wikel).

't Partoer
't Partoer is gestart in een nieuw gebouw (1995) en centraal gelegen, vlakbij het centrum van Burgum en in de onmiddellijke nabijheid van allerlei voorzieningen, zoals de kinderopvang Kinderwoud, het zwembad (we zwemmen één keer per week met alle leerlingen) en de sporthal.

Richting

OBS 't Partoer is een openbare school! Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, afkomst, geslacht, milieu, etc. Vanuit respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en voelen wordt onderwijs gegeven.

Voorzieningen in en rondom het gebouw

De volgende ruimten zijn in het gebouw aanwezig:

 • 14 leslokalen;
 • 1 speellokaal voor de kleuters, waar wordt gegymd, waar spelletjes worden gedaan, poppenkast wordt gespeeld, toneelstukjes worden opgevoerd e.d.;
 • leesluisterhoeken;
 • een gemeenschapsruimte;
 • een leerstraat met bibliotheekboeken en met hoekjes, waarin de kinderen kunnen werken;
 • een orthotheek, waarin veel extra materiaal staat om kinderen met problemen bij lezen, spelling en rekenen te helpen. Ook materiaal voor hoogbegaafde kinderen is hier aanwezig;
 • een documentatie-centrum;
 • elke groep heeft de beschikking over voldoende computers;
 • personeelskamer;
 • IB-ruimte.
 • directiekamer;
 • aparte pleinen voor de verschillende bouwen, die bij het spelen voor en tijdens schooltijd onder toezicht staan van pleinwachten (leerkrachten);
 • sportveldje naast de school;
 • voor de zwem- en gymlessen maken we gebruik van het overdekte zwembad naast de school en de sporthal tegenover de school;
 • verkeersbrigadiers zorgen in de buurt van de school voor veilige oversteekplaatsen voor en na schooltijd;
 • naast de school staat het gebouw van de Buiten Schoolse Opvang Kinderopvang Kinderwoud.
 • Documenten
 • Beleid
 • Klachtenregeling
Lees verder

Informatiegids

Lees verder

Informatiegids bovenschools

Lees verder