0511-462980
Visie

Visie

Waar 't Partoer voor staat

Het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Furore Tytsjerksteradiel en Smallingerland staat voor doelbewuste ontplooiing van kinderen door hen toekomstgericht, stimulerend onderwijs aan te bieden door professionele leerkrachten in een goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving.

Van visie naar praktijk

Kinderen groeien niet vanzelf. Goed overleg met de ouders is hierbij belangrijk. Doelbewuste ontplooiing van kinderen wil voor OBS ’t Partoer zeggen dat we de leerlingen structureel begeleiden in hun ontwikkeling. We houden rekening met de onderlinge verschillen tussen leerlingen en vinden het belangrijk dat iedere leerling zijn of haar mogelijkheden benut. Door o.a. te werken met dag- en weektaken komen we tegemoet te komen aan de individuele behoeften van ieder kind.

Centraal staat dat kinderen op school leren. Aan het einde van de schoolloopbaan moet ieder kind een hoeveelheid basisleerstof beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen.

Met behulp van de hedendaagse techniek en gebruikmaking van moderne onderwijs- en leermethoden wordt toekomstgericht, stimulerend onderwijs gegeven. Actuele onderwijsmethoden gaan uit van interactief leren en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

De spil van de klas is de professionele leerkracht die door opleiding en ervaring adequaat toegerust is voor de onderwijstaak. Door voortdurende scholing en het bijhouden van vakliteratuur zorgen we ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkeling in het onderwijs. Het leveren van kwaliteit op onderwijskundig gebied is de hoofdtaak van de leerkracht, maar daarnaast speelt de leerkracht een grote rol in de goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving. Een leerling leert het best, als hij of zij daar plezier in heeft. Dit bevordert OBS ’t Partoer door een goede sfeer in de school en de groep te creëren, gebaseerd op duidelijke regels. We werken met elkaar in een prachtig gebouw met alle benodigde faciliteiten heeft waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg is collegiale visitatie. Door enkele malen per jaar bij elkaar in de klas te kijken en daar met elkaar over te spreken houden teamleden elkaar scherp