Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 

Medenzeggenschapsraad 2017-2018

Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding

 • Doetie Wouda
 • Yfke de Jong
 • Marinke Stelwagen
 • Gerrit Zandbergen (voorzitter)

Personeelsgeleding

 • Joke Hoekstra
 • Hiske Hartmans
 • Marijke Heeringa

Wilt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad dan kunt u een email versturen naar: mr@obspartoer.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

 • Informatierecht

  Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
 • Adviesrecht

  Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
 • Instemmingsrecht

  Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-is-de-medezeggenschap-in-het-onderwijs-geregeld.html

 

AGENDA

Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 
 

AGENDA

Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 
 

AGENDA