0511-462980
Kleuters

Kleuters

Kleuters

Kinderen starten (meestal) in groep 1 op school met een aantal wenmomenten. De overgang naar de basisschool gaat zo geleidelijk. Uw kind ervaart zo het dagritme en krijgt de tijd en de ruimte om te wennen op school. We vinden het belangrijk dat kinderen zich op school veilig voelen.

We werken thematisch aan de hand van een jaarplanning. De doelen en thema’s van de methode Kleuterplein zijn daarbij onze leidraad. Een aantal thema’s zijn ook afgestemd met Kinderwoud en Kinderopvang Burgum. We streven ernaar om elkaar te bezoeken bij deze thema’s. Naast de seizoenen en de jaarfeesten zoals Pasen, Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerstmis komt uiteraard ook de leefwereld van de kleuter aan bod. Alle activiteiten staan in het teken van de thema's uit Kleuterplein. Wij luisteren naar verhalen en praten met elkaar. Hierdoor wordt de woordenschat van de kinderen goed geoefend. We besteden veel aandacht aan reken- en telactiviteiten. En we hebben veel opdrachten op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. We laten kinderen kennis maken met een aantal duidelijke afspraken. Kinderen kunnen zelf aan de hand van dagritmekaarten zien wat we die dag doen. We stimuleren hen om zelfstandig te worden.

Iedere groep heeft een eigen werklokaal met opdrachttafels en speelhoeken. Daarnaast gebruiken we af en toe een gedeelte van de hal. We hebben een fijn speellokaal voor spel en kleutergymnastiek. We hebben een speciale vakleerkracht beweging voor de kleuters. Daarnaast is er nog een tutorlokaal. We hebben een groot plein met veel speelmogelijkheden en materialen.

Naast groepsleerkrachten werken in de onderbouw ook onderwijsassistenten. Zij werken met kleine groepjes in het lokaal zelf of in het tutorlokaal. Meestal is dat ook naar aanleiding van de thema’s in de groep. Gedurende het jaar lopen er verschillende studenten stage. Dit kan zijn van de Pabo of de opleiding Onderwijsassistent. Zij doen bij ons ervaring op en laten ons ook kennis maken met nieuwe ontwikkelingen. Muziek- en bewegingsonderwijs wordt éénmaal in de week gegeven door vakdocenten. De overige muziek- en beweeglessen geven de groepsleerkrachten.

De belangrijkste en fijnste manier om met u te communiceren is mondeling. U kunt altijd langs komen of een afspraak maken. We streven hierbij naar laagdrempeligheid. We zetten graag de deur voor u open! Bij het begin van een nieuw thema krijgt u een nieuwsbrief. Ouders brengen we op de hoogte via het communicatiesysteem Parro of via de mail van Parnassys.