0511-462980
3

3

3

Na de kleutertijd komen de kinderen bij ons in groep 3. In groep 1 en 2 is de basis van beginnende geletterdheid gelegd. Deze basis wordt in groep 3 verder uitgebouwd. In dit leerjaar leren de kinderen lezen! Het leren lezen staat centraal. We zien vaak dat de wereld om hun heen groter wordt. Alles wat uit letters bestaat, wordt dan ook gelezen: van het melkpak tot het lezen of zelf maken van een boodschappenlijstje. En dan kunnen ze zomaar ineens woorden en zinnen lezen.

Voor het leren lezen gebruiken we de methode Lijn 3. De methode bestaat uit 12 thema’s. In thema 1 t/m 6 worden alle letters aangeboden. Tijdens de schrijfles bieden we deze letters in blokschrift aan. Na de kerstvakantie zijn dan de meeste letters aangeboden en oefenen we verder met het vloeiend en tempo lezen.

De thema's zijn gekoppeld aan wereldoriëntatie. Door deze manier van werken worden de letters thematisch aangeboden. Dit vergroot de betrokkenheid en het plezier van de kinderen bij het lesaanbod. Hoe leuk is het dat een thema gaat over het bos en je ook met de klas een bezoek brengt aan het bos. En naast de letters van het thema ook nog van alles leert over de natuur?

Het rekenen bouwen we uit met de methode Pluspunt. Door middel van spelletjes en concreet materiaal maken de kinderen kennis met de rekenbegrippen zoals plus en min, meer en minder, groter en kleiner. Later kunnen ze dit weer vertalen naar hun werkboekjes.

Naast de basisvakken besteden we veel aandacht aan samenwerken, omgang met elkaar, creativiteit en bewegen. Plezier staat voorop!