0511-462980
5

5

5

De wereld van de leerlingen in groep 5 wordt groter. We betrekken de leerlingen actief bij het leren door gebruik te maken van wisbordjes en door middel van verschillende coöperatieve werkvormen. Want van en met elkaar kun je veel leren.

In groep 5 kennen de kinderen de tafels van 1 t/m 5 en 10 al. We gaan verder met het leren van de tafels van 6,7,8 en 9. Ook gaan we rekenen tot 1000. Daarnaast leren we analoog en digitaal klokkijken. En meten en wegen alles was los zit.

We leren steeds beter spellen. Naast luisterwoorden (je schrijft het woord zoals je het hoort) gaan we verder met regelwoorden (je schrijft het woord volgens een regel) en weetwoorden (je onthoudt hoe je dit woord schrijft).

In groep 5 staan ook aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek op het programma. Na een eerste kennismaking in groep 4 met deze vakken gaan de kinderen nu dieper op de onderwerpen in. Er wordt gewerkt in een werkboek. En indien mogelijk leren en ervaren we ook door excursies, lessen via Pingo en Pet of een gastdocent in de groep.

Schaatsen hoort bij Friesland en daarom gaan de leerlingen in groep 5 schoolschaatsen. Alle kinderen krijgen 5 weken achter elkaar schaatsles in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Ook doen we mee met Swim to Play om de zwemvaardigheid te onderhouden.

Op vrijdagmiddag hebben we onze crea-middag, deze is groepsdoorbrekend. Op deze middag komen allerlei creatieve activiteiten aan bod: zingen/muziek met de vakdocent, houtbewerking, drama/toneel, handwerken en handvaardigheid, tekenen en schilderen.

Bij alles wat we leren is het lezen erg belangrijk. Wij doen dit met de methode Estafette. In groep 5 ligt de nadruk op het verder ontwikkelen van het technisch lezen. In Estafette zit ook het Begrijpend Lezen verweven.