0511-462980
6

6

6

Net als andere leerjaren is de doorlopende leerlijn vanuit groep 1 tot en met 5 zichtbaar. We starten de dag met inchecken en het benoemen van de gezamenlijke groepsdoelen.

Het werken gebeurt veel via Snappet. De opdrachten zijn adaptief (op het niveau van de leerling). Veel opdrachten zijn coöperatief. Kinderen leren op deze wijze veel van elkaar. En ze leren vooral elkaar te helpen. Voor coöperatieve opdrachten worden verschillende werkvormen ingezet: loop rond en wissel uit, werken in duo’s, gebruik van placemat.

De tafelsommen zijn erg belangrijk in groep 6 en worden dan ook met grote regelmaat herhaald. Hiervoor gebruiken we verschillende beweegspellen, bijvoorbeeld tafeljoggen, pittenzakken gooien of een renspel buiten. Tevens is het een leuke afwisseling van het stilzitten. Bewegen is goed voor het opnieuw starten van een denktaak.

Voor culturele vorming doen we veel op het gebied van muziek. Zo staat koperblazen voor groep 6 ieder jaar op de planning. We werken al jarenlang samen met Muziekvereniging Legato. Zij oefenen met de kinderen op een koperinstrument. Zo leren ze de beginselen van het spelen hierop. Dit project duurt een aantal weken en wordt afgesloten met een verrassende voorstelling.

Daarnaast krijgen wij ook nog een aantal weken muziekles van een vakdocent. Leuke liedjes worden aangeleerd, verschillende muziekinstrumenten worden bespeeld, ritmes worden geklapt…. Alles wat met muziek te maken heeft passeert de revue.

OBS ’t Partoer ligt tegenover zwembad De Wetterwille in Burgum. In samenwerking met de zwemleerkrachten van De Wetterwille, worden zwemvaardigheden onderhouden (vaak dmv spelletjes) in het zwembad. Dit is altijd een succes!

De week sluiten we iedere vrijdagmiddag af met de crea-middag. Dit gebeurt groepsdoorbrekend. Leerlingen van verschillende groepen zitten door elkaar heen en werken iedere drie weken aan een nieuwe opdracht. Doordat de leerlingen van verschillende groepen door elkaar zitten, helpen kinderen uit verschillende leerjaren elkaar en zijn ze op elkaar aangewezen. Hierdoor leren ze naast het creatief zijn met verschillende materialen en disciplines, ook goed samenwerken. Zo zie je dat een jongere leerling een oudere leerling zeker ook kan bijstaan bij hun creaties.

Elke lesdag sluiten we af met een evaluatie. We bekijken hoe ver we zijn met het behalen van ons groepsdoel. Op deze manier sluiten we de dag positief af en kijken we weer fris naar de dag van morgen!