0511-462980
Groep  6/7b

Groep 6/7b

Groep 6/7b

Net als andere leerjaren is de doorlopende leerlijn vanuit groep 1 tot en met 5 zichtbaar. We starten de dag met inchecken en het benoemen van de gezamenlijke groepsdoelen.

Het werken gebeurt veel via Snappet. De opdrachten zijn adaptief (op het niveau van de leerling). Veel opdrachten zijn coöperatief. Kinderen leren op deze wijze veel van elkaar. En ze leren vooral elkaar te helpen. Voor coöperatieve opdrachten worden verschillende werkvormen ingezet: loop rond en wissel uit, werken in duo’s, gebruik van placemat.

De tafelsommen zijn erg belangrijk in groep 6 en worden dan ook met grote regelmaat herhaald. Hiervoor gebruiken we verschillende beweegspellen, bijvoorbeeld tafeljoggen, pittenzakken gooien of een renspel buiten. Tevens is het een leuke afwisseling van het stilzitten. Bewegen is goed voor het opnieuw starten van een denktaak.

Voor culturele vorming doen we veel op het gebied van muziek. Zo staat koperblazen voor groep 6 ieder jaar op de planning. We werken al jarenlang samen met Muziekvereniging Legato. Zij oefenen met de kinderen op een koperinstrument. Zo leren ze de beginselen van het spelen hierop. Dit project duurt een aantal weken en wordt afgesloten met een verrassende voorstelling.

Daarnaast krijgen wij ook nog een aantal weken muziekles van een vakdocent. Leuke liedjes worden aangeleerd, verschillende muziekinstrumenten worden bespeeld, ritmes worden geklapt…. Alles wat met muziek te maken heeft passeert de revue.

In groep 7 starten we, net als in de andere groepen, de dag met inchecken. Leerlingen en leerkracht laten met behulp van smileys weten hoe het met ze gaat. We bespreken de voortgang van het groepsdoel. Deze doelen zijn door leerkracht en leerlingen samen opgesteld. We hebben ook samen bepaald wat we nodig hebben om het doel te halen. Wanneer een doel behaald wordt, is er tijd om dat te vieren met een vooraf bepaalde beloning. Iedere dag wordt op dezelfde manier afgesloten. Leerlingen en leerkracht checken uit. Hiermee maken ze duidelijk hoe de schooldag door hen ervaren is.

De vakken taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen worden zoveel mogelijk in de ochtend aangeboden. De leerlingen krijgen instructie van de leerkracht en maken de verwerking grotendeels op hun chromebook in Snappet. Voor technisch en begrijpend lezen gebruiken we de methode Estafette. Hierin ligt vanaf groep 7 de nadruk op begrijpend en studerend lezen.

In de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) wordt er gedifferentieerd op verschillende niveaus. De leerkracht geeft een klassikale basisinstructie. Sommige leerlingen kunnen daarmee aan het werk. Andere leerlingen hebben meer of andere instructie nodig. Deze wordt meteen na de basisinstructie gegeven. Op verschillende momenten in de week zijn onderwijsassistenten in de groep die de leerkracht hierbij kan ondersteunen. Leerlingen die meer uitdaging aan kunnen of zelfs nodig hebben, kunnen Levelwerk aangeboden krijgen. Hiervoor krijgen ze een map met extra uitdagende opdrachten. Ze worden hierbij begeleid door de leerkracht of een onderwijsassistent.

We bieden we de leerlingen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en topografie aan vanuit de methode Argus Clou. Elk thema wordt afgesloten met een toets waarvoor de leerlingen een samenvatting mee naar huis krijgen. In groep 7 hebben de leerlingen twee keer in de week gymnastiek. Een les per week wordt verzorgd door vakleerkracht meester Christiaan, de andere les geeft de groepsleerkracht. Verder krijgen de leerlingen in groep 7 een keer in de week Godsdienstig Vormingsonderwijs, van een externe docent. De lessen gaan over thema’s uit het leven van de kinderen waarbij kinderen kunnen ervaren wat geloof voor hen kan betekenen. Ook krijgen de kinderen les in Engels en Frysk. Beide vakken worden een keer in de week gegeven.

Al heel veel jaren zingen de leerlingen van de groepen 7 een keer in de week met en voor de bewoners van Verzorgingshuis Berchhiem. Dat doen zij met heel veel enthousiasme. Vooral het gevoel dat je van betekenis kunt zijn voor anderen maakt dit tot een sociaal hoogtepunt van het jaar.

In groep 7 wordt van de leerlingen verwacht dat ze tot op zekere hoogte zelfstandig kunnen werken. Hier wordt dagelijks aan gewerkt. We gebruiken Klasseplan hierbij. Naast het zelfstandig werken oefenen we ook met samenwerken. Dit doen we vaak met Estafette, de vakken van wereldoriëntatie en projecten. Ook zetten we bij alle vakken coöperatieve werkvormen in om het samenwerkend leren te stimuleren. Leerlingen kunnen erg veel van en met elkaar leren.

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies, gebaseerd op de bevindingen van de leerkrachten en de Cito-resultaten van groep 6 en 7.