0511-462980
Groep 8b

Groep 8b

Groep 8b

In groep 8 op OBS ’t Partoer werken we voor rekenen, taal en spelling en begrijpend lezen met Snappet. Er wordt hierbij gewerkt met doelen. Het is de bedoeling dat de kinderen elke dag naast de les ook het doel dat hoort bij de les behalen op hun eigen streefniveau. Dit is het niveau waarvan de leerkrachten verwachten dat de leerlingen kunnen halen. De leerlingen krijgen op een interactieve en gedifferentieerde manier instructie. Zij maken de opdrachten daarna zelfstandig op een eigen Chromebook. Dit gebeurt in de klas of in de Leerstraat. Hier kunnen leerlingen in kleine groepjes samen aan de taken kunnen werken.

Aan de ontwikkeling van zelfstandigheid van de leerlingen wordt in groep 8 veel waarde gehecht. Het is een belangrijke vaardigheid voor het voortgezet onderwijs. De kinderen hebben een digitale weektaak in de vorm van Klasseplan. Hierop staat wat ze moeten doen voor welk vak. Hierin kunnen ze tevens het werk dat ze gemaakt hebben afvinken. Verder krijgen de kinderen voor de zaakvakken huiswerk mee om te oefenen voor de toets. Op deze manier leren de kinderen te plannen en krijgen ze inzicht in hun eigen werk.

Vanaf groep 7 kunnen kinderen die extra uitdaging nodig hebben worden aangemeld bij Maximus. Dit is het programma voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Op basis van een toelatingsprocedure wordt gekeken of ze in aanmerking komen voor het programma. Dit vindt elke woensdag plaats op een externe locatie in Burgum.

Halverwege groep 8 worden gesprekken gehouden met ouders en kinderen waarin een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs wordt besproken. Er is een aantal criteria waarop het advies wordt gebaseerd. Het allerbelangrijkste criterium is de kennis die de leerkracht over uw kind heeft. Doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en sociaal bewustzijn zijn de voornaamste criteria. Maar ook welke ondersteuning uw kind nodig heeft in het voortgezet onderwijs speelt een belangrijke rol.

De cito resultaten uit de groepen 6, 7 en 8 vormen de basis voor de plaatsingswijzer. Deze geeft ook een advies betreffende de uitstroomrichting. Hierna vindt de eindtoets plaats waarna het definitieve advies gegeven wordt voor de uitstroomrichting.

Groep 8 wordt afgesloten met een schoolkamp en een afscheidsmoment dat vaak plaatsvindt in de vorm van een musical of film. De ervaring is dat het schoolkamp en het afscheidsmoment belangrijke en leuke onderdelen zijn om de basisschoolperiode mee af te sluiten.