0511-462980
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding
 • Doetie Wouda
 • Bettie van der Wal
 • Arjen van der Heide
 • Hendrik van der Laan (voorzitter)
Personeelsgeleding
 • Thea van der Werff
 • Peter Annema
 • Janco Slingerland

Wilt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad dan kunt u een email versturen naar: mr.partoer@opo-furore.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

 • Informatierecht
  Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
 • Adviesrecht
  Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
 • Instemmingsrecht
  Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-is-de-medezeggenschap-in-het-onderwijs-geregeld.html

notulen 2019-2020

Lees verder

notulen 2020-2021

Lees verder

Notulen 2021-2022

Lees verder

notulen 2022-2023

Lees verder