0511-462980
Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad

Alex Jongedijk Voorzitter
Anna Dam Secretaris
Stephan de Groot Penningmeester & leerlingenadministratie
Janke van Althuis – De Haan Lid
Elisabeth Vogelzang Lid
Ahlaam Alderaaj Lid
Tytsje Schievink Lid
Renate Faber Lid
Antal Vellema Lid
Debbie Post Leerkracht
Danaia Tuinenga Leerkracht

Voor contact met de Ouderraad van OBS ’t Partoer: orpartoer@gmail.com

Werkzaamheden OR

De ouderraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De ouderraad bestaat dit jaar uit 7 ouders en 2 vertegenwoordigers namens de school. Van elke vergadering worden notulen gemaakt.

Een ouderraadjaar loopt van oktober tot oktober. In deze oktober of november vindt er een openbare vergadering plaats waarbij alle ouders worden uitgenodigd. In deze vergadering legt de OR rekening en verantwoording af over het afgelopen jaar en vindt er de bestuurswisseling plaats. Het is een mooi moment om kennis te maken met andere ouders, de leerkrachten en om met elkaar van gedachten te wisselen.

In de praktijk betekent dit, dat al in september/oktober wordt begonnen met de voorbereidingen van het sinterklaasfeest. Cadeautjes en traktaties inkopen, de sint en zijn pieten om medewerking vragen en het schminken regelen. Daarna gaan we aan de slag met het voorbereiden van de kerstactiviteiten, want in de week voor kerst wordt er veel aandacht besteed aan de kerstsfeer.

Dit proberen we te bereiken door het maken van kerstcrea werkstukken, een kerststukje, een kerstkrans, hulp van u als ouders is hierbij onontbeerlijk. Deze week wordt de laatste jaren afgesloten met een kerstactiviteit.

In de periode april/mei proberen we altijd leuke activiteiten te organiseren met eens in de zoveel tijd in juni een sportdag. Deze activiteiten vragen de nodige voorbereiding en inzet van vele ouders. Dit in samenwerking met de leerkrachten: welk thema kiezen we, welke spelletjes, opdrachten en traktaties passen daarbij, welke materialen hebben we nodig en hoeveel hulp van ouders?

De ouderraad verzorgt ook de inbreng van de zogenaamde versiercommissie die het hele schoolgebouw verfraait door versieringen aan te brengen die passen bij de tijd van het jaar. Dit vindt omstreeks vier keer per jaar (per seizoen) plaats.

In juni/juli volgt dan nog de afscheidsavond voor de schoolverlaters uit groep 8. De leerlingen voeren zelf een musical op. De OR zorgt voor koffie/thee en de afscheidsborrel met hapjes. Bovendien ontvangen de leerlingen als afscheid een leuke herinnering van de ouderraad.

Ouderraad

Voetbaldoeltjes

16 Nov, 2020

In vorige Tillegraaf werd er al even aandacht aan besteed. Eindelijk staan er weer een paar stevige doeltjes.


Lees verder

data vergaderingen

Lees verder

Jaarverslag 2019-2020

Lees verder

Jaarverslag 2020-2021

Lees verder