0511-462980
Drietalige school

Drietalige school

Drietalige school

Drietalige school

OBS 't Partoer is een drietalige school. Alle leerlingen krijgen les in de Nederlandse, Friese en Engelse taal.

Hoe leer je een vreemde taal spreken? Gewoon door te doen!!

De leerlingen groeien met de drie talen op. Ze leren zich vanaf groep 1 uit te drukken in het Nederlands, Fries en Engels. Kinderen zijn taalgevoelig én meertaligheid versterkt het taalgevoel. Omdat taalontwikkeling een van onze speerpunten is schenken we op deze pagina meer aandacht aan taal.

Door het invoeren van de drie talen in alle groepen en o.a. in te zetten op spreekvaardigheid proberen we taaldrempels te voorkomen. Alle afspraken rondom de drietalige school worden vastgelegd in een taalbeleidsplan. Enkele belangrijke afspraken zijn:

  • De talen worden naast elkaar gebruikt en niet door elkaar;
  • De eindresultaten van 't Partoer van de Nederlandse taal zijn goed; dit willen we minimaal zo houden;
  • Het aanvankelijk leesonderwijs wordt in de Nederlandse taal aangeboden. Pas als er een goede basis is gaan de leerlingen ook Fries en Engels leren lezen

Vergroting van de woordenschat is van zeer groot belang wil je een taal goed spreken. Op de home-page van deze site wordt hier in het blok Speerpunten meer uitgebreid aan besteed.

Nederlands

Kleuterplein

De doelen en thema’s van de methode Kleuterplein zijn onze leidraad. Een aantal thema’s zijn ook afgestemd met Kinderwoud en Kinderopvang Burgum. Alle activiteiten staan in het teken van het doel en het thema. Wij luisteren naar verhalen en praten met elkaar. Hierdoor wordt de woordenschat van de kinderen goed geoefend. Ouders krijgen voorafgaand aan het thema informatie opgestuurd. Zo kan de woordenschat behorend bij dat thema ook thuis al geoefend en herhaald worden.

Groep 3

In groep 3 voltrekt zich het wonder van lezen. Via losse letters worden woorden, en dan zinnen gemaakt. En dan kunnen kinderen, zonder dat je het in de gaten hebt, opeens lezen. Lezen en woordbegrip vallen natuurlijk samen. Lezen gaat makkelijker als je de woorden goed begrijpt. Met lezen beginnen we als de kinderen er rijp voor zijn. Soms is dat al in groep 1. Maar in ieder geval in groep 3. We gebruiken de methode Lijn 3.

Groepen 4 t/m 8

Taal op Maat is een methode die voor leerkracht en leerling makkelijk te gebruiken is. Erg belangrijk, want een goede instructie is de basis van het verwerken van opdrachten door leerlingen. De opdrachten zijn heel goed aan te passen aan het niveau van leerlingen (adaptief). In de methode wordt veel aandacht besteed aan woordenschat.

Frysk

Spoar 8 is onze Friese taalmethode. We zijn destijds een van de proefscholen geweest voor deze methode. In alle groepen besteden we ruim aandacht aan de Friese taalontwikkeling. De methode gaat uit van dagelijkse praktijk. De geleerde woorden zijn meteen ook te gebruiken. Hierdoor zijn de lessen zeer herkenbaar en aansprekend voor kinderen. In de lessen wordt naast het spreken veel aandacht gegeven voor lezen en de Friese spelling. Bij de jongste kinderen lezen we voor. In Meunstertûn (groep 5 t/m 8) kunnen kinderen hun woordenschat oefenen. Hoe meer woorden ze goed hebben, hoe moeilijker het wordt. Bijna alle leerkrachten zijn Friestalig. Dit maakt het ook makkelijk om er voor te zorgen dat er Fries in de klas gesproken wordt.

Engels

En voor Engels gebruiken we 'Take it easy'. Eind van het schooljaar 2020-2021 wordt deze vervangen.