0511-462980
Schooltijden en regels

Schooltijden en regels

Schooltijden en regels

Schooltijden en regels

Schooltijden:

Maandag 08:30 - 14:00
Dinsdag 08:30 - 14:00
Woensdag 08:30 - 14:00
Donderdag 08:30 - 14:00
Vrijdag 08:30 - 14:00

Zo gaan we met elkaar om op 't Partoer

Inleiding

Een goed pedagogisch klimaat op school is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten. Dit document (in het bezit van de leerkrachten) beschrijft o.a:

 • de maatregelen op school die gewenst gedrag bevorderen
 • handelen van personeel ter preventieve van ongewenst gedrag
 • handelen van personeel bij ongewenst gedrag
 • een duidelijke structuur
 • duidelijke regels en afspraken
 • de consequenties daarvan bij het niet nakomen van de leef- en omgangsregel
 • de aanpak en benadering van leerkrachten

Doel

Het doel is het creëren van een veilig en gestructureerd schoolklimaat.

Algemene leef- en omgangsregels (inclusief pleinregels)

De volgend leef- en omgangsregels gelden voor alle kinderen:

 • We spreken respectvol en vriendelijk met en over elkaar
 • We lossen problemen respectvol en pratend op
 • De school is een wandelgebied
 • We werken, spelen en praten op een rustige wijze met elkaar
 • We luisteren naar de leerkracht bij uitleg, opdrachten en andere aanwijzingen van de leerkracht
 • De school en het plein mogen alleen worden verlaten met toestemming van de leerkracht

Naast algemene regels worden met de leerkracht groepsregels vastgesteld. De regels en afspraken zijn beschreven in gewenst gedrag.