Schooljaar 2015 - 2016

Obs 't Partoer op 5 en 6 januari 2016 dicht.

Op dinsdag 5 januari werd er code ROOD afgegeven in de provincie Friesland en Groningen door het KNMI. Ijzel zorgt voor veel chaos op de wegen in Friesland. In eerste instantie waren we op 5 januari tot 11:30 dicht. Maar de slechte, maar voor de kinderen ook leuke, weersomstandigheden hebben ertoe geleid dat de school de hele dag de deuren dicht hield.
Opo Furore heeft na overleg het het PCBO besloten om ook op 6 januari de scholen dicht te houden. Heel bijzonder allemaal.

Het kerstverhaal op film

De kinderen hebben tijdens het kerstdinner kunnen genieten van het kerstverhaal. Teamleden, ex-teamleden en leden van de Ouderraad hebben met behulp van de familie Vlaskamp een echt kerstfilm gemaakt.
 

Personeel schooljaar 2015 - 2016

Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 moesten we helaas afscheid nemen van juf Marleen Stelma en juf Hendrika Rusticus. Juf Zwannie Boersma is met pensioen gegaan. Wel mochten we 1 nieuwe leerkracht verwelkomen op 't Partoer, Meester Bauke.
Ook meester Karel Beke is per 1 augustus begonnen als nieuwe directeur van obs 't Partoer.
Juf Jannie Kompaan heeft het eerste deel van het schooljaar gewerkt als ondersteuning in de groepen 3 en 4 en voro het vak begrijpend lezen. Vanaf 1 januari 2016 staat juf Jannie voor groep 1b. We konden namelijk een nieuwe groep 1 vormen.

Hieronder een afbeelding over de verdeling van de leerkrachten over de groepen per 1 januari 2016.