0511-462980
Team

Team

Het team

Team

Dagmar de Vries

Leerkracht groep 1/2a
Gymdocent
Aanwezig op:
Maandag t/m vrijdag

dagmar.devries@opo-furore.nl

Team

Liesbeth Markus

Leerkracht groep 1/2a
Taal coördinator en onderbouw coördinator
Aanwezig op
maandag, woensdag t/m vrijdag

liesbeth.heida@opo-furore.nl

Team

Alie Woudstra

Leerkracht groep 1/2b
Aanwezig op:
Maandag t/m woensdag

alie.woudstra@opo-furore.nl

Team

Danaïa Tuinenga

Leerkracht groep 1/2b
Aanwezig op:
Woensdag t/m vrijdag

danaia.tuinenga@opo-furore.nl

Team

Jan Jonker

Leerkracht groep 1/2c
Cultuur coördinator
Aanwezig op:
Maandag t/m vrijdag

jan.jonker@opo-furore.nl

Team

Janneke van der Wal

Leerkracht groep 5 en 1/2c
Aanwezig op:
Maandag en dinsdag (groep 5)
1 keer in de twee weken op woensdag (gr 1/2c)

janneke.vanderwal@opo-furore.nl

Team

Debbie Dillerop

Leerkracht groep 3
Coördinator gedrag en bovenbouw coördinator
Aanwezig op:
Maandag en dinsdag en woensdag
1 keer in de twee weken op donderdag

debbie.dillerop@opo-furore.nl

Team

Thea van der Werff

Leerkracht groep 3
MR-lid
Aanwezig op:
Woensdag t/m vrijdag

thea.vanderwerff@opo-furore.nl

Team

Jannie Kompaan

Leerkracht groep 4
Schoolopleider en coördinator MB onderwijs
Aanwezig op:
Maandag t/m donderdag

jannie.kompaan@opo-furore.nl

Team

Lisanne Steen

Leerkracht groep 4
Reken Coördinator
Aanwezig op:
Maandag t/m vrijdag

lisanne.steen@opo-furore.nl

Team

Fokje de Roos

Leerkracht groep 5
Aanwezig op:
Woensdag t/m vrijdag

fokje.deroos@opo-furore.nl

Team

Nynke de Jong

Leerkracht groep 6
Aanwezig op:
Maandag t/m vrijdag

nynke.dejong@opo-furore.nl

Team

Sjoerdsje Alma

Leerkracht groep 7a
Aanwezig op:
Maandag t/m woensdag

sjoerdsje.alma@opo-furore.nl

Team

Janco Slingerland

Leerkracht groep 7a & 8
MR-lid
Aanwezig op:
Maandag en dinsdag (gr 8)
Donderdag en vrijdag (gr 7a)

janco.slingerland@opo-furore.nl

Team

Peter Annema

Leerkracht groep 7b
MR-lid

Aanwezig op:
Maandag t/m vrijdag

peter.annema@opo-furore.nl

Team

Bauke Prins

Leerkracht groep 8
ICT Coördinator
Aanwezig op:
Maandag (ICT), woensdag t/m vrijdag.

bauke.prins@opo-furore.nl

Team

Priscilla Roffel

Onderwijsondersteuner bovenbouw
Aanwezig op:
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Vervangt juf Froukje tot 11 oktober.

priscilla.roffel@opo-furore.nl

Team

Wies Paulusma

Onderwijsondersteuner onderbouw
Aanwezig op:
Maandag, woensdag en donderdag

wies.paulusma@opo-furore.nl

Team

Rianne Nieuwenkamp

Onderwijsondersteuner middenbouw & bovenbouw
Aanwezig op:
Dinsdag, donderdag en vrijdag.

rianne.nieuwenkamp@opo-furore.nl

Team

Froukje Eekhof

Onderwijsondersteuner middenbouw
Aanwezig op:
Juf Froukje is nog met ouderschapsverlof. In oktober begint ze weer met werken.

froukje.eekhof@opo-furore.nl

Team

Willemien Louwsma

Administratief medewerker
Aanwezig op:
Maandagochtend en woensdagochtend

willemien.louwsma@opo-furore.nl

Team

Albertha Brands

Intern Begeleider (Kwaliteit coördinator)

Aanwezig op:
Maandag, dinsdag en donderdag.

ib.partoer@opo-furore.nl

Team

Patrick da Costa Gomez

Directeur

Aanwezig op:
Maandag t/m donderdag en 1 keer in de twee weken op vrijdag.

directie.partoer@opo-furore.nl

Team

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque ipsam nihil, adipisci rem minus? Voluptatem distinctio laborum porro aspernatur.

Het team

 • Liesbeth Markus
 • Janneke van der Wal
 • Jan Jonker
 • Dagmar de Vries
 • Alie Woudstra
 • Nynke de Jong
 • Danaia Tuinenga
 • Jannie Kompaan
 • Lisanne Steen
 • Fokje de Roos
 • Thea van der Werff
 • Sjoerdsje Alma
 • Bauke Prins
 • Debbie Dillerop
 • Janco Slingerland
 • Peter Annema
 • Wies Paulusma ( OA bij de groepen 1 en 2)
 • Froukje Eekhof (OA bij de groepen 3 en 4)
 • Priscilla Roffel (OA bij de groepen 7 en 8)
 • Rianne Nieuwenkamp (OA bij de middenbouw en bovenbouw)