0511-462980
Team

Team

Team

Onderwijsgevend personeel

Lees verder...
Team

Liesbeth Markus

Lees verder...
Team

Janneke van der Wal

Lees verder...
Team

Dagmar de Vries

Lees verder...
Team

Danaïa Tuinenga

Lees verder...
Team

Jan Jonker

Lees verder...
Team

Alie Woudstra

Lees verder...
Team

Nynke de Jong

Lees verder...
Team

Jannie Kompaan

Lees verder...
Team

Lisanne Steen

Lees verder...
Team

Fokje de Roos

Lees verder...
Team

Thea van der Werff

Lees verder...
Team

Sjoerdsje Alma

Lees verder...
Team

Jacqueline de Vries

Lees verder...
Team

Bauke Prins

Lees verder...
Team

Debbie Dillerop

Lees verder...
Team

Janco Slingerland

Lees verder...
Team

Peter Annema

Lees verder...
Team

Piet Douwsma

Lees verder...
Team

Onderwijs ondersteunend personeel

Lees verder...
Team

Wies Paulusma

Lees verder...
Team

Froukje Eekhof

Lees verder...
Team

Priscilla Roffel

Lees verder...
Team

Loes Glas

Lees verder...
Team

Rianne Nieuwenkamp

Lees verder...
Team

Overige functies en taken

Lees verder...
Team

Patrick da Costa Gomez

Lees verder...
Team

Theo Weiland

Lees verder...
Team

Willemien Louwsma

Lees verder...
Team

Jacob van der Veen

Lees verder...
Team

Albertha Brands

Lees verder...
Team

Sippie de Lang

Lees verder...
Team

Cora de Boer

Lees verder...
Team

Yde Zagema

Lees verder...
Team

Anke Dijkstra

Lees verder...
Team

Zorgteam

Lees verder...
Team

Aleida de Jong

Lees verder...
Team

Ronald van der Heijden

Lees verder...
Team

Jantsje Zwart

Lees verder...

Het team

 • Liesbeth Markus
 • Janneke van der Wal
 • Jan Jonker
 • Dagmar de Vries
 • Alie Woudstra
 • Nynke de Jong
 • Danaia Tuinenga
 • Jannie Kompaan
 • Lisanne Steen
 • Fokje de Roos
 • Thea van der Werff
 • Sjoerdsje Alma
 • Jacqueline de Vries
 • Bauke Prins
 • Debbie Dillerop
 • Janco Slingerland
 • Peter Annema
 • Piet Douwsma
 • Wies Paulusma ( OA bij de groepen 1 en 2)
 • Froukje Eekhof (OA bij de groepen 3 en 4)
 • Priscilla Roffel (OA bij de groepen 7 en 8)
 • Loes Glas (OA voor NT leerlingen)
 • Rianne Nieuwenkamp (OA bij de middenbouw en bovenbouw)