Knoppen
 

Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 

Verlof aanvraag

Dit formulier kunt in digitaal invullen. Bijlagen kunt u aan uw kind meegeven.
Kijk voor het aanvragen van verlof eerst op de pagina ‘Regels omtrent verlof’.

Inleveren
Ingevulde formulieren moet u zo mogelijk acht weken van te voren indienen bij de directeur van de school.

Bij te voegen stukken
Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder f dient een gewaarmerkte (niet voorgedrukte) werkgeversverklaring te worden overlegd.

Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Gegevens van de leerling(en):
Gegevens van de aangevraagde vrijstelling:
Gegevens van andere scho(o)l(en) die door kinderen uit hetzelfde gezin bezocht worden:
 

Knoppen
 

Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 
 

Knoppen
 

Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke