0511-462980
Voetbaldoeltjes

Voetbaldoeltjes

Voetbaldoeltjes

In vorige Tillegraaf werd er al even aandacht aan besteed. Eindelijk staan er weer een paar stevige doeltjes.

Enkele jaren geleden is er vanuit de Ouderraad van ‘t Partoer gestart met het vervangen hiervan. Vanuit de gemeente is hiervoor geld beschikbaar gesteld, vanuit de Bernekampus.

In het voorjaar van 2019 kwam dit plan stil de liggen. De directeuren van de scholen voorzagen grote (groen-) onderhoudsverplichtingen die zij als scholen niet extra kunnen dragen. Hier is simpelweg de (financiële en personele) ruimte niet voor.

Als ouderraad hielden wij hoop en in de zomer van 2019 hebben wij weer een gesprek gehad met de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat zij het groenonderhoud dragen en dat het hele veld (als speeltuin) ingericht kan worden.

Deze handschoen hebben wij aangetrokken en zijn met de Leerlingenraad van ’t Partoer en de Denktank van de Arke om tafel gegaan. Zij hebben de opdracht gekregen om samen een plan te ontwikkelen, dit met begeleiding van ons.

Een prachtig plan werd door de leerlingen gepresenteerd, dit vlak voor het sluiten van de school in maart 2020. Wat een inzet en enthousiasme, prachtig! Financieel was dit ook volledig dekkend. Dit door de bijdrage van gemeente en aanvullend vanuit de Ouderraad van ’t Partoer en stichting van de Arke.

Een afspraak voor een presentatie bij de Burgemeester of Wethouder werd georganiseerd, maar in verband met corona kon dit (eerst) niet plaatsvinden. Het bleef daarna angstvallig stil vanuit de gemeente.

Na de zomer 2020 kwam er (eindelijk) bericht vanuit de gemeente. De plannen mochten niet doorgaan. In verband met de bezuinigingen die de gemeente moest doorvoeren is er door de wethouder een blokkade gezet op het realiseren van speeltuinen. Waar dit plan onder valt. De doeltjes waren in 2018 al toegezegd, dus dit mocht doorgaan. De rest niet.

Een hele domper voor de leerlingen, maar ook een goed leermoment. Zo gaat dit soms in politiek. Gelukkig zijn de doeltjes er en zijn er nog financiële middelen. Dit kunnen wij nu op een andere plek besteden.