0511-462980
Alle groepen

Alle groepen

Alle groepen

Snappet, Klasseplan en Leerlingenbord (of Verbeterbord)

Deze drie onderdelen vormen de ruggegraat van onze dagelijkse onderwijs. En worden in meerdere groepen toegpast. Daarom worden ze hier uitgelicht.

Snappet

De leerlingen van de leerjaren 4 t/8 hebben allemaal hun eigen Chromebook. Daarop maken zij veel opdrachten. Niet alle opdrachten overigens. We willen ook dat leerlingen blijven schrijven.

Na de instructie van de leerkracht oefenen kinderen met het doel van de les. Deze zogeheten verwerking van de leerstof doen leerlingen in veel gevallen op hun chromebook. We gebruiken daar het programma Snappet voor. Dit programma is vergelijkbaar met het reken- of taalschrift van vroeger, maar dan digitaal. Hierdoor krijgen de leerlingen gelijk feedback of het gegeven antwoord goed of fout is. De leerkracht volgt de leerlingen via een dashboard en kan hierdoor gelijk bijsturen waar nodig. Snappet wordt ingezet voor rekenen, spelling en een deel van de taal- en begrijpend lezenlessen.

Snappet maakt resultatenanalyses van rekenen en de taalvakken. Dagelijks wordt bekeken of het instructierooster van morgen nog kloppend is met de resultaten van vandaag. Daarnaast kunnen leerlingen zelf hun vorderingen volgen en zien zij precies met welke doelen ze verder kunnen oefenen.

Klasseplan

Vanaf halverwege groep 4 werken we met Klasseplan. Dit is ons roosterprogramma voor leerkracht en leerling. Hierin staat het (instructie)rooster voor de leerkracht en het opdrachtenoverzicht voor de leerlingen. In het programma kunnen we leerlingen op instructie- en op verwerkingsniveau indelen. Hierdoor krijgt iedereen op het eigen niveau les en opdrachten. In het logboek houden de leerkrachten de vorderingen van de groep en individuele leerlingen bij. Duo-collega’s kunnen zo ook heel makkelijk elkaar op de hoogte houden van de vorderingen van de groep.

Het gebruik van Klasseplan door de leerlingen start voorzichtig in groep 4 en wordt steeds verder uitgebreid tot eind groep 8. Het doel is leerlingen steeds zelfstandiger te laten werken en zelf steeds meer het werk te laten plannen. In Klasseplan vinden leerlingen dag- en weektaken. Ze kunnen daarom altijd weten wat ze moeten doen. Èn wanneer het af moet zijn. Ze mogen echter pas aan hun opdrachten beginnen als de leerkracht klaar is met de uitleg. En als ze het eerder snappen dan krijgen ze van juf of meester wel een seintje dat ze toch mogen beginnen. Ze hoeven dus niet eindeloos te wachten…

Leerlingbord (of Verbeterbord)

De ochtend begint eigenlijk altijd met het leerlingbord. Via smileys geven leerlingen aan hoe ze zich die dag voelen. Dit kan aanleiding zijn voor gesprek. Op die manier weten leerlingen en leerkracht dat ze vandaag misschien even goed op iemand moeten letten omdat er thuis iets gebeurd is. Iedere middag wordt de dag geëvalueerd en checken de kinderen uit door weer smileys op het bord te zetten. Ook dit kan aanleiding zijn voor gesprek. Zo laten de leerlingen weten hoe de schooldag voor hen gegaan is. Op die manier willen we ervoor zorgen dat kinderen fris naar huis gaan en alles op school goed afgesloten is.

Hiernaast staan op het leerlingbord doelen die de leerlingen met elkaar en met de leerkracht geformuleerd hebben. Bijvoorbeeld doelen gericht op het met elkaar omgaan tijdens het buitenspelen of hoe er in de klas gewerkt wordt. Elke ochtend wordt ochtend kort herhaald aan welk doel gewerkt wordt, welke acties daaraan verbonden zijn en wat de vorderingen van het gestelde doel zijn. Al bij het formuleren van het doel wordt besproken hoe het halen van het doel gevierd gaat worden. Want als we samen een doel behalen, moet dat gevierd worden! Zo worden we samen elke dag een beetje beter.

Door het gebruik en de inzet van Snappet, Klasseplan en het Leerlingbord nemen leerlingen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen resultaten en werkhouding.