0511-462980
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Elk jaar wordt op Prinsjesdag door de leerlingen van 't Partoer de Leerlingenraad gekozen. Een groot succes. Alle kandidaten uit de groepen 5 t/m 8 hebben in hun eigen groep campagne gevoerd door presentaties te geven over wie ze zijn en wat ze graag willen bereiken. Ze hebben, heel officieel, in het stembureau van 't Partoer op een stembiljet met rode potlood hun kandidaat aangekruist. 6 leerlingen zijn uiteindelijk gekozen. De Leerlingenraad krijgt een budget van 1000,- euro. Een van de leerkrachten begeleidt de Leerlingenraad.
De Leerlingenraad overlegt uiteraard ook regelmatig met de leerlingenraad van onze buren, de Denktank van De Arke. Dit gaat dan vooral over de speelafspraken op het speelveld en de inrichting van het speelveld. Zo hebben zij gezamenlijk in 2020 met de Ouderraad van ´t Partoer voor nieuwe doeltjes gezorgd.