0511-462980
Speerpunten

Speerpunten

Speerpunten

Domein Woordenschat & Expressie

Zonder taal kom je er niet in het leven. We begrijpen elkaar beter als we met elkaar praten. Het is al moeilijk genoeg om elkaar wel te begrijpen als we dezelfde taal spreken! En om elkaar te kunnen begrijpen hebben we kennis en begrip van taal nodig. Een grote woordenschat dus. Naar ons idee vergroot je de woordenschat door samen voortdurend praktisch te oefenen. Alle kinderen spelen graag toneel, maken een dansje en een tekening, of zingen de hele dag door. Allemaal expressieve vormen waar taal bij komt kijken. Van deze gretigheid bij kinderen willen we gebruik maken. We doen dit door veel aandacht te geven aan drama en muziek. We hebben een rijk en stimulerend taalaanbod voor alle leerlingen. De juffen en meesters van ’t Partoer zijn hierin geschoold en laten zich bijstaan door vakdocenten van Het Achterland uit Burgum en Muziekcentrum de Wâldsang.


Domein Gesprek & Verbetering

De titel van ons meerjarenplan is ‘Elke dag een beetje beter’. We willen voortdurend in gesprek zijn met iedereen die ons onderwijs een beetje beter kan maken.

  • Dat zijn op de eerste plaats uiteraard de leerlingen zelf. Met hen zijn we natuurlijk elke dag in gesprek. En enkele malen per jaar leggen we dit ook vast in een document: ‘Wat gaat goed, wat kan beter, hoe dan en hoe kan ik je daar bij helpen?’

  • Vlak na de start van het schooljaar nodigen we ouders op school uit voor een gesprek over hun kind. We vragen dan aan ouders hun kind te omschrijven. En we vragen ook wat de verwachting van ouders is t.a.v. school.

  • Leerkrachten maken elkaar sterker door van elkaar te leren. Meerdere malen per jaar bereiden leerkrachten gezamenlijk lessen voor, die worden dan geobserveerd en nabesproken.

  • Met Kinderwoud en Kinderopvang Burgum hebben we bij elke nieuwe leerling altijd contact (met toestemming van ouders). Van hen komen we veel te weten hoe een nieuwe leerling is en wat hij of zij al kan.

  • En met heel veel organisaties hebben veel contact over kinderen: sportverenigingen, jeugdgebiedsteam, de wijkagent, andere scholen in Burgum

Door voortdurend met elkaar in contact te zijn kunnen we voor alle kinderen ons onderwijs elke dag een beetje beter maken.


Domein Kennis & Onderzoek

Kinderen willen met plezier naar school. Dat plezier is afhankelijk van vooral vooruitgang, op heel veel gebieden. Als je merkt dat je elke dag een beetje beter wordt geeft dat voldoening. En dat beter worden geldt voor de sociale, emotionele en de kennis-ontwikkeling. In onze visie komt kennis niet aanwaaien. De leerkracht doet er toe. De leerkracht legt uit, instrueert, doet het voor. Daarna is het aan de leerlingen om het zelf te proberen. Lukt het niet, geen ramp, dan kun je een beroep doen op de leerkracht. Nieuwe kennis opdoen is altijd gebaseerd op de kennis die je al hebt opgedaan in het verleden. Onze leerlingen leren zelfstandig te werken door dag- en later weektaken. Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en voor de sfeer in de klas. Onze leerlingen leren kritisch en creatief te zijn. En niet bij de pakken neer te zitten op moment dat iets niet lukt. We verwachten van onze leerlingen dat ze op zoek gaan naar oplossingen. En dit allemaal hebben we ze eerst voorgedaan door ze het goede voorbeeld te geven.