0511-462980
Speerpunten

Speerpunten

Speerpunten

Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuw overlegstructuur. Binnen de school werken we met drie leerteams. De leerteam gaan samen onderzoeken en komen tot adviezen richting het team over verschillende vraagstukken. Door de expertise van de leerkrachten in te zetten en de leerkrachten weer in hun kracht te zetten geven we op obs 't Partoer de eigenaarschap van het onderwijs weer terug aan de leerkrachten. Daarnaast vragen we de leerlingenraad om advies over verschillende zaken.

Leerteam Rekenen

Onze reken coördinator coördineert het leerteam.
Het leerteam bestaat uit een groepje leerkrachten vanuit de verschillende bouwen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Samen komen ze met voorstellen richting het team over ons rekenonderwijs.
In het schooljaar 2023-2024 werken we aan de volgende vragen:

 1. Wat is ons visie op het rekenonderwijs en wat betekent dat voor ons rekenonderwijs.
 2. Vanuit onze visie (hoe willen we het rekenonderwijs geven en wat moeten kinderen leren) maken we een keuze voor een nieuw rekenmethode. We vragen ook advies aan de leerlingenraad, zo betrekken we ook de leerlingen bij het proces.
 3. Er wordt een routekaart gemaakt waarin de doorgaande lijn binnen onze school staat omschreven.
 4. Automatiseren krijgt een boost. We gaan meer aandacht geven aan het automatiseren, vooral spelenderwijs.
 5. Samen met de meer begaafdheid coördinator wordt er een plan gemaakt wat kinderen moeten/kunnen doen als ze op een hoger niveau zitten van het rekenonderwijs.
 6. Het bepalen van nieuwe doelen voor het meerjarenbeleidsplan.

Leerteam Taal/lezen

Onze taal coördinator coördineert het leerteam.
Het leerteam bestaat uit een groepje leerkrachten vanuit de verschillende bouwen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Samen komen ze met voorstellen richting het team over ons taal en spellingsonderwijs.
In het schooljaar 2023-2024 werken we aan de volgende vragen:

 1. Wat is ons visie op het taal/spellingsonderwijs en wat betekent dat voor ons taalonderwijs.
 2. Vanuit onze visie (hoe willen we het taalonderwijs geven en wat moeten kinderen leren) maken we een keuze voor een nieuwe taal en spellingsmethode. We vragen ook advies aan de leerlingenraad, zo betrekken we ook de leerlingen bij het proces.
 3. Er wordt een routekaart gemaakt waarin de doorgaande lijn binnen de school staat omschreven op het gebied van taal en spellingsaanbod.
 4. Het lezen stimuleren.
 5. Het bepalen van nieuwe doelen voor het meerjarenbeleidsplan.

Leerteam Gedrag

Ons coördinator gedrag coördineert het leerteam.
Het leerteam bestaat uit een groepje leerkrachten vanuit de verschillende bouwen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Samen komen ze met voorstellen richting het team over ons aanpak op gebied van gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling.

In het schooljaar 2023-2024 werken we aan de volgende vragen:

 1. Wat is ons visie op het gedrag en wat betekent dat voor ons eigen handelen (leerkracht handelen) en de verwachtingen dat we hebben richting de leerlingen bij ons op school.
 2. Vanuit onze visie (hoe willen we het en wat willen we de leerlingen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling leren) maken we een keuze voor een nieuwe methode op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. We vragen ook advies aan de leerlingenraad, zo betrekken we ook de leerlingen bij het proces.
 3. Er wordt een routekaart gemaakt waarin de doorgaande lijn binnen de school staat omschreven op het gebied gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling.
 4. Het bepalen van nieuwe doelen voor het meerjarenbeleidsplan.