Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 

Visie

We zijn een openbare school. Een openbare school is een afspiegeling van de maatschappij, een ontmoetingsplek waar kinderen in aanraking komen met verschillende denkbeelden, meningen, geloven, culturen, enz.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de beleidsdocumenten.
 

Waar 't Partoer voor staat

Het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Furore Tytsjerksteradiel en Smallingerland staat voor doelbewuste ontplooiing van kinderen door hen toekomstgericht, stimulerend onderwijs aan te bieden door professionele leerkrachten in een goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving.

Van visie naar praktijk

Een school waar ruimte is voor iedereen en waar de kinderen geleerd wordt elkaar te accepteren. We hechten enorm veel belang aan normen en waarden, gebaseerd op respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en voelen. Leerlingen leren rekening met elkaar te houden, naar elkaars ideeen te luisteren, elkaars mening te respecteren. Het uitwisselen van verschillende visies leidt tot een zinvolle dialoog. De leerlingen ervaren dat er meer dan een visie mogelijk is en leren dat te hanteren in de omgang met anderen. De school stimuleert tot onderling overleg en samenwerking.
De school kan dit niet alleen. Goed overleg met de ouders is hierbij belangrijk!!!
Centraal staat dat kinderen op school leren. Aan het einde van de schoolloopbaan moet ieder kind een hoeveelheid basisleerstof beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen.
 

Toekomstgericht

Met behulp van de hedendaagse techniek en moderne onderwijs- en leermethoden wordt toekomstgericht, stimulerend onderwijs gegeven. 't Partoer maakt voor het onderwijs gebruik van methoden. Actuele methoden gaan uit van interactief onderwijs en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Vanzelfsprekend zal de rol van de computer steeds groter worden.
 

De spil van de klas

Dat is de professionele leerkracht die door opleiding en ervaring adequaat toegerust is voor zijn/haar taak. Waar nodig zorgen scholing en het bijhouden van vakliteratuur voor het bij de tijd blijven. Het leveren van kwaliteit op onderwijskundig gebied is de hoofdtaak van de leerkracht, maar daarnaast speelt de leerkracht een grote rol in de goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving. Je kunt als leerling het best leren als dat gepaard gaat met plezier. Dit probeert 't Partoer te bereiken door een goede sfeer in de school en binnen de groepen, gebaseerd op duidelijke regels. We werken met elkaar in een prachtig gebouw, dat alles heeft wat nodig is om goed te functioneren en waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis kunnen voelen.
 

 

Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 
 

Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke