Knoppen
 

Contact

Team Partoer

Personeel

Naam Groep/Functie Email
Liesbeth Markus 1a e.heida@opo-furore.nl
Janneke van der Wal  1/2b j.wal@opo-furore.nl
Jan Jonker 1.2c j.jonker@opo-furore.nl
Danaïa Tuinenga 3a d.tuinenga@opo-furore.nl
Neetsje Schat  3b n.schat@opo-furore.nl 
Jannie Kompaan 3b j.kompaan@opo-furore.nl
Alie Woudstra 4a a.woudstra@opo-furore.nl
Joke Hoekstra 4a j.hoekstra@opo-furore.nl
Debbie Dillerop-Post 4/5b d.post@opo-furore.nl
Melissa Brouwer 4/5b m.brouwer@opo-furore.nl
Sjoerdsje Alma 5/6a s.alma@opo-furore.nl
Jacqueline de Vries  5/6a j.devries@opo-furore.nl
Thea van der Werff 6b en 7a  t.werff@opo-furore.nl
Fokje de Roos 6b en 8a f.veenstra@opo-furore.nl
Bauke Prins 7a b.prins@opo-furore.nl
Peter Annema 7/8b p.annema@opo-furore.nl
Patrick da Costa Gomez 8a p.dacostagomez@opo-furore.nl
Hennie Veenstra  4/5b h.veenstra@opo-furore.nl
Janco Slingerland 3a j.slingerland@opo-furore.nl

 

Overig personeel

Naam Functie Email
Karel Beke Directeur k.beke@opo-furore.nl
Hiske Hartmans Intern begeleider en MT-lid  (afwezig) 
Wies Paulusma Onderwijsassistent onderbouw w.paulusma@opo-furore.nl
Froukje Eekhof Onderwijsassistent middenbouw f.eekhof@opo-furore.nl
Loes Glas  Onderwijsassisten woordenschat l.glas@opo-furore.nl
Albertha Brands Vervangend Intern Begeleider ib.partoer@opo-furore.nl

 

Overige functies

Naam Functie Email
Patrick da Costa Gomez MT-lid / ICT coördinator p.dacostagomez@opo-furore.nl
Jacob van der Veen Vrijwilliger ICT j.vanderveen@opo-furore.nl
Peter Annema  MR-lid p.annema@opo-furore.nl
Thea van der Werff MR-lid t.werff@opo-furore.nl
Jannie Kompaan  Stagecoördinator j.kompaan@opo-furore.nl
Bauke Prins Schoolcoach Stichting LeerKRACHT b.prins@opo-furore.nl
Alie Woudstra Schoolcoach Stichting LeerKRACHT a.woudstra@opo-furore.nl
Liesbeth Markus Taal coördinator  e.heida@opo-furore.nl
Theo Weiland Congiërge  
Jan Jonker Cultuur Coördinator j.jonker@opofurore.nl
Danaïa Tuinenga  OR-lid  d.tuinenga@opo-furore.nl
Cora de Boer Schoonmaakster  

Bouwcoördinatoren:
Liesbeth Markus onderbouwcoördinator
Debbie Dillerop middenbouwcoördinator
Patrick da Costa Gomez bovenbouwcoördinator