Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 

Contact bovenbouw

De groepen 6/7b, 7a, 8a en 8b zitten tijdelijk in het Torentje van CBS de Arke i.v.m. de verbouwing van 't Partoer.
U kunt de leerkrachten telefonisch bereiken door te bellen naar: 0627901750

Verbouwing

Bouw van een nieuwe vleugel aan ’t Partoer.

In januari is een start gemaakt met de nieuwbouw van vier lokalen, een speellokaal, een personeelsruimte en een ruimte voor directie en stafmedewerkers. Daartoe moest eerst het oude gebouw worden afgebroken. Dat betekende verhuizen. De kleuters zijn nu tijdelijk gehuisvest vooraan in het bestaande gebouw en de kinderen van de groepen 6-7b, 7a, 8a en 8b zijn tijdelijk verhuist naar ‘het Torentje’  van de Arke. Op 22 mei a.s. is de opleverdatum vastgesteld van de nieuwbouw, zodat wij vanaf dat moment de nieuwe lokalen in gebruik kunnen nemen. 

De bouw van de nieuwe vleugel past in een proces van samenwerking tussen verschillende instanties:  peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, dienstverlenende instanties (o.a. Centrum Jeugd en Gezin, GGD, logopedie), de Arke en ’t Partoer. Dit proces is twee jaar geleden geïnitieerd door de gemeente Tytsjerksteradiel, onder leiding van wethouder Doeke Fokkema. Alle partijen hebben de intentie uitgesproken nauwer met elkaar te gaan samenwerken in het belang van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De nieuwe vleugel is dusdanig gelegen dat de kleutergroepen van beide scholen samen een groot plein kunnen delen. In de nabije toekomst zal de nieuwe vleugel ook verbonden worden met ‘het Torentje’. Dit gedeelte wordt afgesloten van de Arke, krijgt een nieuwe toegang en wordt vanaf 22 mei verbouwd als centrum voor dienstverlening aan het jonge kind. Zo hebben beide scholen en de peuterspeelzaal deze ondersteuning straks dicht bij huis. Op 10 juli zal de verbouwing van ‘het Torentje’ klaar zijn. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen beide gebouwen dus feestelijk in gebruik worden genomen.

De aankleding en inrichting van het schoolplein gebeurt in nauw overleg met alle partijen. Er is een plan ontwikkeld om deze invulling onderdeel te maken van de herinrichting van het complete terrein vanaf de Arke tot en met Glinstra State.

Al met al ambitieuze ontwikkelingen dit schooljaar wat betreft de huisvesting en de inrichting van de schoolomgeving. Ook in het bestaande gebouw zijn enkele aanpassingen gepland. Dit betreft o.a. de aanpassing van de leerstraat, creëren van een extra toegang en het verbeteren van het binnenklimaat. We hopen dat we het nieuwe schooljaar straks in het ‘nieuw’ kunnen starten.

 

Contact

Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 

Album Verbouwing

Ga naar fotoboek

Contact bovenbouw

De groepen 6/7b, 7a, 8a en 8b zitten tijdelijk in het Torentje van CBS de Arke i.v.m. de verbouwing van 't Partoer.
U kunt de leerkrachten telefonisch bereiken door te bellen naar: 0627901750

 

Contact

Contactgegevens

OBS 't Partoer
Lauermanstraat 21a
9251 AX  Burgum
Postbus 22
9251 AA Burgum

T. 0511-462980
E. partoer@opo-furore.nl

Directeur:
Dhr. Karel Beke

 

Album Verbouwing

Ga naar fotoboek

Contact bovenbouw

De groepen 6/7b, 7a, 8a en 8b zitten tijdelijk in het Torentje van CBS de Arke i.v.m. de verbouwing van 't Partoer.
U kunt de leerkrachten telefonisch bereiken door te bellen naar: 0627901750

 

Contact

Album Verbouwing

Ga naar fotoboek